Uvažujete nad odchodem do předčasné penze? S čím musíte počítat

6
Za jakých okolností vám tato dávka bude přiznána a kdy se jí výplata zastaví? Předčasná penze má za následek snížení starobního důchodu. Vyplatí se?

dh, Pravda 05.10.2021 08:00
Ilustrační foto. Foto: Shutterstock
Ilustrační foto.
Pokud vám do řádné starobního penze zůstávají méně než dva roky, můžete požádat o předčasný starobní důchod. Aby vám byl přiznán, musíte být bez práce (na dohodu s příjmem 200 eur se zákaz nevztahuje), mít odpracovaných minimálně 15 odpracovaných let, maximálně dva roky do řádné penze a částka důchodu musí dosáhnout alespoň 261,70 eura

Každý, kdo chce o předčasnou penzi požádat, musí počítat s tím, že už mu nevznikne nárok na důchod a předčasná penze se ode dne dovršení důchodového věku považuje za důchod.

Co musíte udělat? Nejprve podat žádost

Začít třeba podáním žádosti, a to písemně v místně příslušné pobočce Sociální pojišťovny.

Pokud máte z důvodu péenky nárok na nemocenské nebo nárok na náhradu příjmu, o přiznání penze je vhodné požádat až tehdy, když už je známý den zániku nároku na uvedené dávky, protože bez určení tohoto dne není možné určit den přiznání a částku důchodu, a tím ani rozhodnout o jeho přiznání.

Formulář žádosti je provedeno tak, aby mohlo sloužit jako podklad pro posouzení nároku na důchod a určení jeho částky. Žádost kromě identifikačních údajů žadatele obsahuje další údaje, které přímo ovlivňují nárok a částku důchodu. Proto musíte předložit doklady prokazující všechny potřebné údaje (originály nebo úředně ověřené kopie), a to z důvodu zajištění uvedení pravdivých, platných a přesných údajů v žádosti.

senioři, manželé, ukazování, smích, podzim, park
ČTĚTE VÍCE
Předčasný důchod čeká změna
Jde především o: platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas); doklad o ukončení vzdělání nebo potvrzení školy odkdy dokdy trvalo studium, které nebylo předepsaným způsobem ukončeno; vojenskou knížku nebo doklad vydaný příslušnou vojenskou správou; rodné listy dětí; rozhodnutí Sociální pojišťovny o důchodu manžela, jemuž byl důchod upraven z důvodu jediného zdroje příjmu; potvrzení o všech obdobích, ve kterých občan byl evidován v evidenci nezaměstnaných občanů hledajících zaměstnání před 1. lednem 2001; pobíral podporu v nezaměstnanosti v době od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2003; věrohodný doklad, ze kterého je zřejmé, odkdy dokdy trvalo zaměstnání; potvrzení zaměstnavatele o době před 1. květnem 1990 ve státech, s nimiž Slovensko nemá uzavřenou mezistátní smlouvu o sociálním zabezpečení. Kromě již uvedených dokladů se předkládají i další doklady, a to podle toho, o prokázání kterých skutečností jde.

Z důvodu, aby mohl zaměstnavatel Sociální pojišťovně včas předložit výše uvedené doklady (evidenční list důchodového pojištění), oznamujete jako zaměstnanec v této situaci zaměstnavateli, od kterého data žádáte přiznat předčasný důchod.

Get in Touch

Další články autora

Historie jantaru

Říká vám něco Jantarová stezka? Měla by! Tato stezka procházela Polskem, České země až po Rakousko a větvila se na německou a italskou linii....

Svářecí invertor: Praktické vybavení nejen do domácí dílny

Svářecí invertor je označován též jako invertorová svářečka. Jedná se o moderní náčiní, které poskytuje mnoho výhod. Tato svářečka se tak stara oblíbenou součástí...

Hvězdy míří do Pekingu

4Čas se krátí, napětí fanoušků roste. Michal Bakaj 08.10.2021 09:00 SR Košice MS2019 Hokej A Slovensko Foto: TASR, Martin BaumannNa snímku hokejisté Slovenska na MS...

Reklama

Nejnovější články